Kay > Enfòmasyon pou nou > terns ak kondisyon

Zhejiang Mesa Sanitè co, Ltd

Regleman ak kondisyon


1.GENERAL

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" oswa "nou") konsève sit entènèt www, mesashower.com ak tout sit entènèt ki gen ladan www.zjmesa.com, pou amizman, enfòmasyon, edikasyon, ak kominikasyon itilizatè nan sit entènèt yo (" ou "oswa" ou ").

1.2 Ou aksè ak itilizasyon sit entènèt yo ak mesaj yo, enfòmasyon, done, tèks, grafik, imaj, foto, ilistrasyon, lojisyèl oswa lòt kontni ki disponib atravè sit entènèt yo (ansanm, "Content") se sijè a tèm sa yo ak kondisyon ( "Tèm ak Kondisyon") ak tout lwa ki aplikab yo. Pa aksè ak Navigasyon sit entènèt yo, ou aksepte, san limitasyon oswa kalifikasyon, Tèm ak Kondisyon yo. Si ou pa dakò pou respekte Tèm ak Kondisyon yo, ou pa dwe itilize sit entènèt yo oswa gen aksè nan kontni an.

1.3 Si ou gen kesyon sou nenpòt nan kondisyon sa yo ak kondisyon, tanpri voye yon demann pou klarifikasyon MESA lè l sèvi avèk fòm nan Sipò bay yo.


2.DISKLAIMERS AK LIMITASYON DE LIBILITE
2.1 Pandan ke MESA fè efò pou enkli enfòmasyon aktif ak egzat sou sit entènèt yo, sit entènèt yo ak kontni yo bay "AS IS" ak kòm baz ki disponib, ak nenpòt ki aksè a, itilize, modifikasyon oswa reliance sou sit entènèt yo ak Kontni an va nan risk sèl ou. MESA ak patnè li yo, lisans, ajan, founisè kontni, founisè sèvis, anplwaye, ofisye, direktè oswa reprezantan ("MESA Reprezantan") nan okenn fason garanti presizyon enfòmasyon sa yo, ni MESA oswa MESA Reprezantan yo sipoze nenpòt responsablite oswa responsablite pou nenpòt ki erè oswa omisyon ki genyen sou sit entènèt yo, kòm MESA ak MESA Reprezantan yo pa kapab epi yo pa garanti epi yo pa fè okenn, ak ekspreseman refize, tout reprezantasyon, garanti, alyans ak kondisyon, eksprime oswa enplisit, pa operasyon nan lwa oswa otreman, ak respekte sit entènèt yo oswa kontni, tankou: (i) nenpòt garanti enplisit ak kondisyon nan machann, bon jan kalite komès, oswa kapasite pou nenpòt ki rezon patikilye, oswa ki pa enfraksyon, oswa nenpòt reprezantasyon enplisit oswa garanti ki rive soti nan kou nan pèfòmans, kou nan negosye oswa itilizasyon komès; (ii) ke sit entènèt yo oswa kontni ap rankontre ou (oswa òganizasyon ou oswa konpayi an) kondisyon oswa yo pral konpatib ak ou oswa òganizasyon ou oswa konpayi an) òdinatè oswa ekipman ki gen rapò, ekipman foto oswa lojisyèl; (iii) ke sit entènèt yo oswa kontni se egzat, valab, serye, natif natal, aktyèl, oswa konplè; (iv) ke sit entènèt yo ap kontinye opere, opere san entèripsyon oswa yo dwe erè gratis; oswa (v) ke Navigasyon ou an nan materyèl parèt sou sit entènèt yo pa pral vyole dwa nan twazyèm pati pa posede pa MESA.

2.2 Anplis de sa, MESA ak MESA Reprezantan pa fè okenn reprezantasyon oswa garanti sit entènèt yo oswa kontni yo apwopriye oswa ki disponib pou itilize nan nenpòt ki kote. Aksè sou sit entènèt yo oswa kontni nan kote kote sa yo se ilegal entèdi. Moun ki chwazi pou jwenn aksè sou sit entènèt yo oswa kontni nan kote lòt pase Kanada fè sa sou pwòp inisyativ yo, epi yo responsab pou konfòmite ak lwa lokal yo.

2.3 Ou gen responsablite epi responsab pou nenpòt ki reklamasyon ak demann ke nenpòt lòt moun ki rive soti nan, an koneksyon avèk, oswa ki gen rapò ak itilizasyon ou nan sit entènèt yo, Modifikasyon Itilizatè (jan sa defini anba a nan Seksyon 6.1) oswa Content; vyolasyon ou nan Tèm ak Kondisyon yo; vyolasyon ou oswa enfraksyon dwa lòt yo; oswa vyolasyon ou nan nenpòt ki aplikab sivil oswa lwa kriminèl. Reprezantan MESA ak MESA yo reklame tout responsabilite ak responsablite konsènan tout zafè sa yo.

2.4 Ou dakò ke ou se responsab sèlman pou aksyon ak kominikasyon eskize oswa transmèt nan kou ou itilize sit entènèt yo, modifikasyon itilizatè ak kontni, epi ke ou pral respekte tout lwa ki aplike oswa ka aplike nan itilizasyon ou oswa aktivite sou sit entènèt yo oswa nan respè nan kontni an oswa modifikasyon yo itilizatè. MESA ka mennen ankèt sou evènman ki ka enplike vyolasyon lwa sa yo, epi yo ka enplike, ak ko-opere avèk, otorite lapolis nan pouswiv itilizatè yo ki patisipe nan vyolasyon sa yo. MESA rezève dwa a tout tan pou divilge nenpòt enfòmasyon (ki gen ladan enfòmasyon pèsonèl ou) konsènan itilizasyon ou sou sit entènèt yo oswa avantou (tankou nenpòt vyolasyon lalwa ki aplikab), nan chak ka ki ka pèmèt oswa egzije pa lalwa aplikab, tankou nesesè yo satisfè nenpòt demann ki otorize pa lalwa aplikab.

2.5 Navigasyon ou nan sit entènèt yo fè sou pwòp risk ou. Ni MESA ni okenn lòt pati (ki gen ladan MESA Reprezantan) ki enplike nan kreye, pwodwi, oswa livrezon sou sit entènèt yo dwe responsab pou nenpòt pèt oswa andomajman nenpòt ki (tankou domaj dirèk, okazyonèl, konsekan, endirèk, egzanplè, espesyal oswa pinisyon) ki rive nan, oswa an koneksyon sou, aksè ou a, oswa itilize nan, oswa nenpòt ki deranjman, reta nan aksè oswa itilize nan, Sit wèb la, Content, itilizatè Modifikasyon yo, nenpòt ki kontni nan nenpòt sit entènèt lye, oswa echèk nan sit sa yo (ki gen ladan domaj soufri kòm yon rezilta nan omisyon oswa otorite nan sit entènèt sa yo oswa kontni, oswa transmisyon enfòmasyon konfidansyèl oswa sansib nan oswa nan sit sa yo), menm si MESA oswa MESA Reprezantan yo te avize sou posibilite pou domaj oswa pèt sa yo oswa si sa yo domaj oswa pèt te prévisible.

2.6 Anplis de sa, Reprezantan MESA ak MESA pa pran responsablite, epi yo pa dwe responsab pou nenpòt domaj, oswa viris oswa lòt kòd move oswa destriktif ki ka enfekte, ekipman òdinatè ou (oswa konpayi ou) oswa lòt pwopriyete sou Kont nan aksè ou a, itilize nan, Téléchargez nan, oswa Navigasyon nan sit entènèt yo, kontni an oswa modifikasyon yo itilizatè. Ou responsab pou aplike pwosedi ase ak baraj pou satisfè kondisyon patikilye ou pou prevansyon kontaminan oswa destriktif kòd, ak pou presizyon nan opinyon ak pwodiksyon done, ak pou kenbe yon vle di ekstèn nan sit entènèt yo pou rekonstriksyon an nan nenpòt ki pèdi done .


2.7 Nan tout mezi ki otorize pa lalwa, MESA pa pran okenn responsablite konsènan enstalatè twazyèm pati otorize pwodwi MESA yo. MESA pran mezi rezonab pou antrene enstitisyon tankou otorize twazyèm pati yo, men aksyon yo, omisyon, fot ak neglijans yo pi lwen pase kontwòl MESA a epi yo se responsablite sèl ak eksklizif pou moun ki enpòte yo. MESA pa andose, garanti oswa pran responsablite pou travay nan nenpòt nan founisè sèvis yo otorize twazyèm pati oswa ajan yo '. Nenpòt angajman pa ou nan yon enstalatè twazyèm pati enstale pou travay yo pral sèlman ant ou menm ak twazyèm pati, epi nan okenn fason se MESA yon pati nan oswa responsab anba angajman sa yo pou nenpòt ki travay fèt. Chak garanti enstalatè twazyèm pati otorize ka varye. MESA pa responsab pou garanti nan men enstalatè twazyèm pati, men se sèlman garanti pwòp li yo kòm manifakti a nan pwodwi li yo.


2.8 Lis enstalasyon twazyèm pati otorize yo bay pou konvenyans ou sèlman, ak enklizyon nan enstale nan twazyèm pati nan lis sa a pa konstitye yon rekòmandasyon pa MESA. Chak enstalatè twazyèm pati se yon enkyetid biznis endepandan, epi ou ta dwe fè nenpòt rechèch oswa envestigasyon ou kwè ki apwopriye anvan kontra avèk youn oswa plis nan enstalatè twazyèm pati sa yo.


3.Chanje nan sit wèb yo

3.1 MESA ka nenpòt ki lè revize Regleman sa yo ak Kondisyon yo. Ou pa mele nan nenpòt ki revizyon sa yo epi yo ta dwe detanzantan vizite paj sa a pou revize kondisyon sa yo ak Kondisyon yo kounye a. Tanpri tcheke sa yo Tèm ak Kondisyon yo chak fwa ou vizite sit entènèt yo kòm vèsyon an kounye a-aktyèl nan sa yo Tèm ak Kondisyon yo ap aplike nan vizit sa a. Si nenpòt tèm, kondisyon oswa nenpòt chanjman nan Tèm ak Kondisyon yo pa akseptab pou ou, ou dwe sispann sèvi ak li nan sit entènèt yo imedyatman. Itilize kontinye sou sit entènèt ou yo apre nenpòt ki chanjman sa yo afiche pral konstitye aksepte nan chanjman sa yo. Regleman ak Kondisyon yo aplike sèlman nan itilizasyon ou nan sit entènèt yo epi yo pa chanje tèm oswa kondisyon nenpòt lòt akò ou ka genyen avèk MESA.

3.2 MESA ka, nan nenpòt ki lè san avètisman oswa responsablite, ak pou nenpòt ki rezon tou, fen, chanje, sispann oswa sispann nenpòt aspè nan sit entènèt yo. MESA rezève dwa a, nan sèl diskresyon li, pou korije nenpòt erè oswa omisyon nan nenpòt pòsyon nan sit entènèt yo nan nenpòt ki lè san avètisman, men konfime ke li pa gen okenn devwa yo fè sa. MESA ak founisè sèvis li yo ap gen dwa tou pou yo mete fen nan itilize ou sou sit entènèt yo kòm mete deyò anba a tit "Tèminasyon an nan Sèvi ak"


4.KONMUNIKASYON
4.1 Sijè a nenpòt ki lwa ki aplikab (ak, nan ka enfòmasyon pèsonèl, kondisyon ki nan Deklarasyon sou Konfidansyalite (jan yo defini anba a nan Seksyon 10.1), nenpòt kominikasyon voye pa oswa sou ou atravè sit entènèt yo oswa MESA, si wi ou non mande pa MESA oswa otreman , yo sou yon baz ki pa konfidansyèl, epi MESA dwe lib pou itilize ak divilge kontni nenpòt kominikasyon tankou, ki gen ladan lide, envansyon, konsèp oswa konnen ki jan yo divilge ladan l ', pou nenpòt ki rezon ki gen ladan devlope, fabrikasyon ak / oswa maketing machandiz ak sèvis ou dakò pou pa afekte nenpòt dwa an komen nenpòt kalite nan kominikasyon sa yo (tankou copyright, komès-mak, patant, konpetisyon malonèt, dwa moral, oswa kontra enplisit) epi ou renonse dwa sa yo moral an favè MESA kòm byen ke dwa pou yo resevwa nenpòt konsiderasyon finansye oswa lòt an koneksyon avèk kominikasyon sa yo.

4.2 Plis nan pi wo a, MESA pa aksepte oswa konsidere lide espontaneman, sijesyon oswa lòt materyèl nan nenpòt ki fòma ("Lide espirityèl"), ki gen ladan lide endepandan pou kanpay piblisite nouvo, pwomosyon nouvo, nouvo oswa amelyore pwodwi oswa teknoloji, amelyorasyon pwodwi, pwosesis, materyèl, plan maketing oswa non pwodwi nouvo. Sòf si ekri pa MESA ekri pa ekri, tanpri pa voye okenn ide espontaneman, ki gen ladan orijinal orijinal kreyatif, sijesyon oswa lòt travay. Objektif la pou sa a se pou fè pou evite malantandi potansyèl oswa diskisyon lè MESA pwodwi oswa estrateji maketing ta ka sanble menm jan ak lide soumèt bay MESA. Si, malgre demann nou an ke ou pa voye nou Ide Lide nou yo, ou toujou voye nenpòt lide sa yo pa idantifye, Lè sa a, kèlkeswa sa ki nan kominikasyon ou a MESA, ou dakò ke:
Ou transfere, bay ak transmèt MESA tout dwa, tit ak enterè atravè lemond nan Lide yo espontaneman gratis ak klè nan tout servitude, ki gen ladan nan respè nan tout dwa pwopriyete entelektyèl san yo pa bay konpansasyon pou ou oswa nenpòt lòt moun, san yo pa nenpòt responsablite nenpòt ki, ak gratis nan nenpòt obligasyon nan konfyans oswa lòt devwa ki sou pati nan MESA oswa siksesè li yo oswa asiyen; ak
ou reprezante ak garanti ke ou pral anile tout dwa moral (ki gen ladan dwa pou yo asosye ak ide yo espontaneman) nan Lide yo espontaneman sou soumèt yo nan nenpòt sit entènèt oswa MESA.

4.3 Tout enfòmasyon ke ou bay nan sit entènèt yo oswa an koneksyon avèk nenpòt materyèl soumèt, dwe vre, egzat, kounye a epi konplè, ak kote ki aplikab, yo dwe mete ajou pa ou san pèdi tan sou ensidan an nan nenpòt ki chanjman nan enfòmasyon sa yo.

4.4 MESA ak founisè sèvis li yo ap konte sou enfòmasyon ou bay yo. Ou pral responsab pou nenpòt ki pèt, domaj oswa depans adisyonèl ke ou, MESA oswa founisè sèvis li yo oswa lòt moun ka antrene kòm yon rezilta nan soumèt ou nan nenpòt fo, enfòmasyon kòrèk oswa enkonplè oswa echèk ou a aktyalizasyon nenpòt enfòmasyon ke ou soumèt atravè sit entènèt yo.


5. PÈMÈM SÈVIS
5.1 Yo akòde yon lisans ki pa eksklizif, ki pa transfere, ki pa transfere, ki gen lisans ki pa sibvansab pou kopye, telechaje, montre sou òdinatè / li, enprime, epi itilize kontni an sèlman pou rezon enfòmasyonèl epi sèlman pou: a) itilizasyon pèsonèl ou; oswa (b) itilizasyon òganizasyon ou oswa konpayi ou an entèn. Eksepte jan yo bay sa a, pa gen okenn lòt itilizasyon pèmèt.

5.2 Yo pa rezève tout dwa ki pa aksepte ak kondisyon ak Kondisyon yo pou MESA.


6. RESTRIKE USES
6.1 Ou pa dwe modifye kontni an nan fòm lan kòm prezante sou sit entènèt yo san yo pa rekonèt sous la nan kontni an pou modifye ("modifikasyon yo itilizatè"). Nenpòt Modifikasyon Itilizatè yo dwe fèt sèlman nan limit ki nesesè pou adapte kontni an nan pwòp pèsonèl ou itilize sijè entènasyonal òganizasyon ou a oswa konpayi an nan seksyon 5.1 pi wo a. Nenpòt Modifikasyon Itilizatè pa dwe modifye, modifye oswa efase nenpòt copyright, trademark, non komès, mak sèvis, oswa nenpòt lòt avi propriétaires oswa lejann parèt sou nenpòt nan kontni an.

6.2 Ou ka pa:
enkli nenpòt kontni nan oswa avèk nenpòt pwodwi oswa sèvis ke oumenm oswa òganizasyon ou oswa konpayi kreye oswa distribye sof si MESA dakò alekri;
kopi nenpòt kontni sou pwòp ou a oswa nenpòt ki lòt sit entènèt sof si MESA otreman dakò alekri;
sèvi ak sit entènèt yo nan nenpòt fason ki ta ka domaj, enfim, twòp, afekte, entèfere ak sekirite a nan, negatif afekte fonksyone a, oswa otreman abize, resous sistèm sit entènèt yo, kont, serveurs, rezo, afilye oswa lye sit, konekte oswa aksesib nan sit entènèt yo (tankou uploading, afiche oswa transmèt sou viris òdinatè sou sit entènèt yo, chwal Trojan, vè oswa lòt dosye oswa pwogram òdinatè ki yo potansyèlman danjere, deranje oswa destriktif oswa ki ka enpoze yon chaj rezonab oswa disproporsyonelman gwo sou la Enfrastrikti sou sit entènèt yo; oswa itilize nenpòt robo, spider oswa lòt pwogram otomatik oswa aparèy, oswa manyèl pwosesis pou kontwole, kopye, rezime, oswa otreman ekstrè enfòmasyon ki soti nan sit entènèt yo oswa kontni a an antye oswa an pati);
sèvi ak sit entènèt yo, kontni oswa modifikasyon itilizatè yo nan nenpòt fason ki vyole sou dwa legal yo nan nenpòt ki lòt moun (ki gen ladan konfidansyalite ak dwa pèsonalite, copyright, dwa moral, ak lòt dwa pwopriyete entelektyèl), se sa ki ilegal, ki vyole nenpòt dwa MESA, patnè li yo, lisans, founisè kontni, founisè sèvis oswa kontraktè yo, ki entèdi nan Regleman ak Kondisyon yo (ki gen ladan pa aksè nan sit entènèt yo nan nenpòt kote kote aksè sa yo ka ilegal oswa entèdi), ki se immoral, endesan, ofansif , difamatwa, derogatwa, fwod, move tretman, danjere, abizif, menase, vilgè, degoutan, pònografik, obsèn, seksyèl eksplisit, sexist, rasis, rayisab, ofansif, anmède, pwogrese nan dwa prive yo nan lòt moun (sa a gen ladan afiche a nenpòt ki materyèl ki dekri, ankouraje, endike, defann oswa gen tandans ankouraje nenpòt konpòtman sa yo), ki se otreman insuportabl oswa ki pa respekte dwa legal yo ak enterè lòt moun ;
sèvi ak sit entènèt yo, kontni oswa modifikasyon itilizatè nan nenpòt ki matche done oswa done min, ki gen ladan koleksyon an oswa itilize enfòmasyon sou lòt itilizatè (ki gen ladan adrès e-mail yo) san konsantman yo;
poste oswa soumèt nenpòt materyèl sou sit entènèt yo ki ta vyole nenpòt nan restriksyon yo fikse nan Tèm ak Kondisyon yo;
sof si MESA dakò alekri, sèvi ak sit entènèt yo pou rezon oswa aktivite komèsyal yo, eksepte pou antre nan tranzaksyon komèsyal avèk MESA, tankou: (i) vann oswa ofri pou vann nenpòt machandiz oswa sèvis; (ii) mande pou piblisite oswa patwone; (iii) ap fè konpetisyon, bank oswa jwèt aza oswa ofrann prim, prim oswa nenpòt lòt ankourajman pou nenpòt moun; (iv) montre piblisite oswa parennaj banyèr, ki gen ladan sa yo ki te pwodwi pa banyè oswa sèvis echanj echanj; (v) mande pou don; oswa (vi) sèvi ak lapòs tenten san otorizasyon oswa espontaneman, spam, lèt chèn, rapid piramid oswa nenpòt lòt fòm solisyon; oswa
sèvi ak sit entènèt yo nan nenpòt fason ki ka: (i) mal, menase, anmède, abize oswa entimide nenpòt lòt moun nan nenpòt fason oswa enplike materyèl ki montre, ankouraje, ankouraje, endike, defann oswa yo gen tandans ankouraje komisyon an nan yon krim oswa lòt aktivite ilegal, vyolans, rayi, mechanste oswa diskriminasyon kont nenpòt moun oswa gwoup, pou nenpòt ki rezon, oswa nenpòt zak mechanste ak bèt; (ii) delimite oswa depresye non ak repitasyon MESA, nenpòt ki Marks (jan sa defini), patnè, lisans, founisè kontni, founisè sèvis oswa kontraktè ladan l, si sa aplikab; (iii) entèfere ak nenpòt lòt moun ki itilize ak plezi nan sit wèb yo oswa nan entènèt la jeneralman; (iv) rezilta nan kontrent oswa vyolasyon nenpòt otantifikasyon itilizatè, modpas, sekirite oswa kontwòl mezi konsènan sit entènèt yo oswa nenpòt ki lòt resous entènèt oswa sistèm òdinatè; (v) kache oswa divilge otè a oswa orijin nan nenpòt mesaj oswa kominikasyon, oswa ki imite nenpòt moun, oswa ki falsely eta oswa otreman misrepresent yon afilyasyon ak nenpòt lòt moun, ki gen ladan nenpòt reprezantan MESA; oswa (vi) divilge imaj nenpòt moun oswa enfòmasyon prive sou nenpòt moun (tankou non, nimewo telefòn, adrès e-mail, adrès lapòs, asirans sosyal oswa lòt nimewo sekirite) san pèmisyon moun sa a.

6.3 Eksepte jan yo bay sa a, pa gen okenn nan Content la ka kopye, rvale, repwodwi, distribiye, republished, telechaje, parèt, afiche oswa transmèt nan nenpòt fòm oswa pa nenpòt vle di, ki gen ladan elektwonik, mekanik, fotokopi, anrejistreman oswa otreman, san yo pa otorite alekri ekri nan MESA oswa pwopriyetè dwa pwopriyete entelektyèl la.

6.4 Ou ka pa, san pèmisyon alekri nan MESA, "glas" nenpòt kontni sou nenpòt lòt sèvè.


7. ENFÒMASYON SOU PWOPRIYETÈ
7.1 Ou dakò ke tout kontni pwoteje pa copyright (swa anrejistre oswa ki rive nan lwa komen oswa anba lwa sivil ki aplikab) e ki posede oswa kontwole pa MESA. Ou dwe rekonèt sous nenpòt kontni ou itilize dapre Tèm ak Kondisyon yo.

7.2 Copyright ak detay pèmisyon yo disponib sou demann oswa jan yo endike sou sit entènèt yo. Nenpòt kopi san otorizasyon, répartition, repwodiksyon oswa modifikasyon nan sit entènèt yo oswa kontni an pa nenpòt moun ka yon vyolasyon komès-mak ak / oswa lwa copyright e li ka sijè moun sa yo nan aksyon legal. Ou dakò konfòme ak tout lwa copyright atravè lemond nan itilize ou nan sit entènèt yo ak kontni an ak yo anpeche okenn kopi san otorizasyon nan kontni an.

7.3 Nenpòt non, mo, tit, fraz, logo, ikon, grafik oswa desen nan sit wèb yo konstitye mak komès, non komès, rad komès ak / oswa pwodwi ki asosye ak sèvis nan MESA, patnè li yo, nenpòt ki lisansè, founisè kontni, founisè sèvis oswa kontraktè nan MESA oswa nenpòt lòt twazyèm pati (kolektivman "Marks la") epi yo ka pwoteje nan Kanada oswa lòt kote ak ekspozisyon yo sou sit entènèt yo pa transmèt oswa kreye nenpòt lisans oswa lòt dwa nan Marks yo. Nenpòt itilizasyon nan nenpòt nan mak yo, an antye oswa an pati, ki aksesib atravè sit entènèt yo san otorizasyon alekri alavans nan MESA oswa tankou twazyèm pati se entèdi.

7.4 MESA respekte dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun. Si ou kwè ke travay ou yo te kopye epi parèt sou sit entènèt yo nan yon fason ki konstitye kontravansyon nan dwa pwopriyete entelektyèl ou, tanpri notifye nou lè l sèvi avèk Fòm nan Sipò bay yo. MESA rezève dwa pou yo retire kontni ki vyole sou dwa pwopriyete entelektyèl lòt moun epi mete fen nan itilizasyon sit entènèt yo kòm mete anba a anba tit "Termination of Use".


8. KONNEN
8.1 Ou pral dedomaje ak kenbe MESA oswa MESA Reprezantan ("endemini") inofansif ak kont nenpòt reklamasyon ki te pote pa twazyèm pati ki rive soti nan sèvi ak enfòmasyon ou jwenn nan sit entènèt yo, ak nenpòt vyolasyon nan Tèm ak Kondisyon pa ou , ki gen ladan nenpòt itilizasyon nan modifikasyon yo avantou oswa itilizatè lòt pase kòm ekspreseman otorize nan Tèm ak Kondisyon yo. Ou dakò ke pati endemilyen yo pap gen okenn responsablite anrapò ak nenpòt ki vyolasyon sa yo oswa itilizasyon oswa modifikasyon san otorizasyon, e dakò pou dedomaje nenpòt ak tout pèt ki lakòz, domaj, jijman, prim, depans, depans, ak frè avoka yo nan pati endemilyen yo an koneksyon konsa.


9. SÈVIS LINKED AK FRAMING
9.1 Sèten lyen sou sit entènèt yo ka pran ou nan lòt sit wèb. MESA bay lyen sa yo sèlman kòm yon konvenyans. MESA pa responsab pou kontni nenpòt paj lye sa yo. MESA pa fè okenn reprezantasyon oswa garanti konsènan, epi li pa andose oswa apwouve, nenpòt sit entènèt ki lye, enfòmasyon ki parèt sou li oswa nenpòt nan pwodwi oswa sèvis ki dekri. Ou ta dwe kite sit entènèt yo atravè yon lyen ki genyen ladan yo, epi wè kontni ki pa bay oswa sou non MESA, ou fè sa sou pwòp risk ou epi li se responsablite ou pran tout mezi pwoteksyon pou pwoteje kont viris ak lòt eleman destriktif .

9.2 Ou yo akòde yon limite, ki pa eksklizif dwa yo kreye yon lyen sou sit entènèt yo. Ou dakò ke si ou konekte lòt sit wèb nan sit entènèt yo, sit entènèt sa yo lòt pa dwe (a) kreye ankadreman alantou nenpòt ki pati nan sit entènèt yo oswa itilize lòt teknik ki chanje prezantasyon vizyèl la nan sit entènèt yo; (b) vle di ke MESA ap andose oumenm oswa nenpòt lòt moun (ki gen ladan òganizasyon ou oswa konpayi ou), oswa ou oswa pwodwi lòt moun oswa lòt moun; (c) san konsantman alekri alekri MESA, vle di yon afilyasyon ant oumenm oswa nenpòt lòt moun, oswa oumenm oswa pwodwi oswa sèvis moun lòt moun ak MESA; (d) move relasyon oumenm oswa nenpòt lòt moun ki gen MESA oswa prezante fo, enfidelite, enprovize, difamatwa oswa otreman domaje oswa enpresyon sou MESA oswa nenpòt nan pwodwi li yo oswa sèvis yo; oswa (e) gen ladan materyèl ki ka entèprete kòm danjere, danjere, ofansif, oswa kòrèk, oswa yo otreman nan vyolasyon Regleman ak Kondisyon yo (ki gen ladan Seksyon 6 (Restricted Uses)).


10. PRIVE
10.1 MESA respekte dwa ou genyen sou vi prive. Tout enfòmasyon ke MESA ka kolekte atravè sit entènèt yo sou ou pandan vizit ou nan sit entènèt yo, se sijè a Deklarasyon sou Konfidansyalite MESA a, ki enkòpore pa referans nan Regleman ak Kondisyon yo ("Deklarasyon sou Konfidansyalite").


11. Jidisyè
11.1 Sit entènèt yo anime sou serveurs ki abite nan pwovens Quebec, Kanada ak sou sit entènèt yo kontwole pa MESA soti nan pwovens lan nan Quebec, Kanada. Pa gen aksè sou sit entènèt yo, ou dakò ke akò sa a ki te fòme nan pwovens Quebec, Kanada, e ke tout zafè ki gen rapò ak li dwe gouvène pa lwa yo nan pwovens Quebec ak lwa yo nan Kanada, san yo pa konsiderasyon konfli yo nan lwa direktè ladan l 'yo.

11.2 Nenpòt dispit ant MESA ak oumenm oswa nenpòt lòt moun ki soti nan, an koneksyon avèk oswa ki gen rapò ak sit entènèt, Content, Regleman ak Kondisyon yo, nenpòt ki tranzaksyon nan sit entènèt yo, oswa nenpòt ki matyè ki gen rapò dwe rezoud anvan Tribinal yo nan pwovens lan nan Quebec , Kanada chita nan Vil Monreyal ("Tribinal yo"), epi ou akonpli definitif soumèt ak atire jiridiksyon eksklizif sa yo nan tribinal yo nan respè nan nenpòt dispit sa yo.


12. TERMINASYON nan USE
12.1 Si ou vyole nenpòt pwovizyon nan Tèm ak Kondisyon yo, Lè sa a, ou ka pa sèvi ak sit entènèt yo oswa kontni an aplikab ki se te fè ki disponib nan sit entènèt yo. MESA, nan diskresyon li, dwe detèmine si kondisyon ak kondisyon yo te vyole.

12.2 MESA oswa founisè sèvis li yo kapab nan nenpòt ki lè ak pou nenpòt ki rezon, avèk oswa san rezon, ak nan sèl diskresyon yo, imedyatman: (mwen) sispann oswa mete fen (an antye oswa an pati) otorizasyon ou yo sèvi ak sit entènèt yo; (ii) sispann, mete fen, efase oswa pèmanan efase epi detwi, si sa aplikab, nenpòt nan ou: (A) URL, adrès IP oswa non domèn; oswa (B) nenpòt materyèl ke ou menm oswa lòt moun ka afiche oswa soumèt nan nenpòt oswa tout sit entènèt; (iii) mete aksan sou aksè nan materyèl ki afiche oswa soumèt nan sit entènèt yo; ak (iv) ba ou soti nan nenpòt itilizasyon lavni nan sit entènèt yo; tout san okenn avi anvan oswa nenpòt responsablite pou oumenm oswa nenpòt lòt moun, epi ou dakò ak konfòme li avèk tout mezi sa yo.


13. LÒT
13.1 Si pou nenpòt ki rezon yon tribinal nan konpetans jiridiksyon jwenn nenpòt pwovizyon nan Tèm ak Kondisyon yo oswa pòsyon ladan l 'yo dwe ilegal, anile, oswa pou nenpòt ki rezon san bi a, Lè sa a, pwovizyon sa a dwe ranfòse limit la maksimòm akseptab pou jan efè entansyon an nan Tèm ak Kondisyon yo, ak rès Tèm ak Kondisyon yo ap kontinye nan tout fòs ak efè. Mèsa echèk la ensiste sou oswa ranfòse pèfòmans strik nan nenpòt dispozisyon ki nan Tèm ak Kondisyon yo oswa nenpòt ki dwa pa dwe entèprete kòm yon egzansyon nan nenpòt dispozisyon oswa dwa sa yo. Ou menm ak MESA yo se kontraktè endepandan, e pa gen okenn ajans, patenarya, antrepriz, travay oswa relasyon franchiz fèt oswa kreye pa Regleman yo ak Kondisyon yo oswa itilize nan sit entènèt yo oswa kontni pa ou.

13.2 Regleman ak Kondisyon yo (ki gen ladan Deklarasyon sou Konfidansyalite) konstitye antant ant MESA ak ou ki gen rapò ak sijè sa a, epi ranplase tout kominikasyon, reprezantasyon oswa akò, swa oral oswa ekri, ant MESA oswa patnè li yo epi ou avèk respè nan matyè sa a. Nan ka nenpòt konfli ant Deklarasyon sou Konfidansyalite ak Tèm ak Kondisyon yo, Deklarasyon sou Konfidansyalite a, si sa aplikab, ap gouvène.

13.3 Dispozisyon Tèm ak Kondisyon yo ap bay benefis pou yo epi yo dwe obligatwa sou MESA ak nenpòt founisè sèvis, jan sa aplikab, ak siksesè respektif yo ak asiyen yo, epi ou menm ak resevwa eritaj ou, ekzekitif, administratè, siksesè ak reprezantan pèsonèl. Ou ka pa asiyen Tèm ak Kondisyon yo oswa dwa ak obligasyon ou dapre kondisyon ak kondisyon san konsantman alekri ekri nan MESA, ki ka kenbe nan sèl diskresyon MESA. MESA ak founisè sèvis li yo ka bay tèm ak kondisyon sa yo ak dwa ak obligasyon respektif yo dapre tèm ak kondisyon sa yo san konsantman ou.